Deze kaart toont de huidige emissies van verschillende landen en regio's van laag (groen) tot hoog (grijs). U kunt de emissies en distributie van elektriciteitsbronnen per land of regio zien door op de betreffende landen en regio's te klikken. De zondaars zijn dus identificeerbaar.

Bron: electricitymap.org door Tomorrow (tmrow.com)